Převody peněz v roce 2022 – aktuální statistiky

Dnes jsou remitence přirozeným a důležitým procesem v ekonomice. Světová banka každoročně vypočítává celkový objem mezinárodních převodů peněz přijatých mezi jednotlivci po celém světě na základě údajů o platební bilanci. Statistika zahrnuje jak soukromé peněžní převody jednotlivcům, tak peněžní převody podnikatelských, majetkových nebo pracovních příjmů.

Převody peněz v roce 2022 ovlivnilo několik faktorů

Hlavním faktorem dodnes zůstává válka na Ukrajině. Ruská invaze nepříznivě ovlivnila příjmy ve Střední Asii – stejně jako posílení ruského rublu, které vedlo ke zvýšení nákladů na převody peněz z Ruska do Střední Asie v dolarovém vyjádření. V případě Evropy vykázalo slabší euro opačný výsledek.

Převody peněz v roce 2022 se do Evropy a Střední Asie zvýšily o 10,3 %. Je to dáno i zdražováním ropy a sankcemi. Nárůst ukazatele na Ukrajině se odhaduje na 2 %, protože prostředky pro Ukrajince byly zaslány do zemí, které je přijaly.

Posílejte převody peněz BitEffect po celém světě

Světová statistika

Světová banka odhaduje, že objem remitencí do Latinské Ameriky a Karibiku vzrostl o 9,3 %, do Jižní Asie o 3,5 %, Středního východu a severní Afriky o 2,5 %, východní Asie a Tichomoří o 0,7 %.

Indie letos poprvé zaznamená roční remitence vyšší než 100 miliard dolarů.

Překvapivě USA a Čína v žebříčku zemí z hlediska celkových převodů peněz zdaleka nejsou na prvním místě. Čína je na sedmém místě, Ukrajina na dvanáctém a USA až na dvacátém šestém.

Převody peněz v roce 2022