SEPA platby – převody po celé Evropě

Platební systém BitEffect nabízí svým uživatelům možnost realizovat SEPA platby po celé Evropě. Tyto transakce se uskutečňují zcela zdarma pro zákazníky firmy. Někteří z nich přitom stále nevědí, co je SEPA převod a na jakém principu funguje.

Zkratka SEPA znamená jednotnou oblast pro platby v eurech, z anglického Single Euro Payments Area.

Převody SEPA jsou prostředkem mezibankovních platebních styků na základě obecných pravidel a postupů, které jsou použitelné na převody v eurech. Tento nový nástroj, přijatý v lednu 2008, má následující vlastnosti:

  • přístup pro všechny zákazníky v zóně SEPA;
  • absence limitu finančních prostředků na bankovním účtu uživatele;
  • minimální doba uskutečnění převodu;
  • pro identifikaci uživatele se používají dva kódy: identifikační kód banky BIC (Bank Identifier Code) a mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN International Bank Account Number).

Jinými slovy – SEPA platba je možnost uskutečnit peněžní převod v eurech v rámci 35 zemí za minimální poplatek, rychle a snadno.

SEPA prostor

SEPA prostor zahrnuje 35 zemí. Mezi ně patří státy eurozóny: Španělsko, Slovinsko, Slovensko, Řecko, Rakousko, Portugalsko, Norsko, Nizozemsko, Německo, Malta, Lucembursko, Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, Kypr, Itálie, Island, Irsko, Francie, Finsko, Estonsko, Belgie. Dále Andorra, Bulharsko, ČR, Dánsko, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Monako, Norsko, Polsko, Rumunsko, San Marino, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Švýcarsko.

Bez ohledu na jednotnost celého systému plateb SEPA banky v České republice mají různé poplatky. Některé nabízejí svým zákazníkům možnost provádět SEPA platby zcela zdarma, jiné realizují převody za poplatek cca 200 Kč.

Platby v rámci EU v platebním systému BitEffect jsou zcela zdarma.
SEPA platby