Bankovní převod v České republice v českých korunách (CZK)

Chcete-li provést bankovní převod v rámci České republiky, klikněte na tlačítko Platby v levém panelu vašeho účtu BitEffect. Níže uvidíte všechny možnosti plateb v systému. Vyberte možnost Bankovní převod v České republice, jak je znázorněno na obrázku níže.

Dále vyplňte všechna prázdná pole, mezi která patří:

  • částka platby v českých korunách CZK
  • prefix účtu (pokud není vyžadován žádný prefix, ponechte pole prázdné)
  • číslo účtu
  • kód banky
  • variabilní symbol, pokud existuje. Pokud ne, ponechte pole prázdné.
  • konstantní symbol, pokud existuje. Pokud ne, ponechte pole prázdné.
  • specifický symbol, pokud existuje. Pokud ne, ponechte pole prázdné.
  • oznámení o platbě

Pro potvrzení platby klikněte na tlačítko Vyplnit a převod bude proveden.

Bankovní převod v České republice

Zaregistrujte se nyní v systému a proveďte bankovní převod v České republice