IBAN, SWIFT, BIC pro mezinárodní platby

Rozebereme, co je IBAN, SWIFT a BIC

  1. IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní číslo bankovního účtu. Je to jedinečné identifikační číslo, které obsahuje 34 znaků a používá se v rámci mezinárodních transakcí. Číslo IBAN obsahuje všechny informace potřebné k převodu prostředků: číslo účtu, název banky, pobočka banky a kód země.
  2. BIC (Business Identifier Codes) je identifikační kód banky. BIC je jedinečný kód banky, který se skládá z 8 nebo 11 znaků a používá se také v mezinárodních operacích. Každá banka má svůj vlastní identifikátor. BIC se také nazývá SWIFT adresa nebo SWIFT kód.
  3. SWIFT (Stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společenství globálních mezibankovních finančních telekomunikací. Tato organizace byla založena v Bruselu v roce 1973, aby stanovila některé standardy a společné postupy pro finanční transakce. SWIFT poskytuje zabezpečenou síť, která umožňuje různým finančním institucím ve 212 různých zemích vyměňovat si informace o transakcích.

Kde získat údaje?

Správné číslo účtu ve formátu IBAN může poskytnout pouze banka, která váš účet obsluhuje. BIC / SWIFT lze také získat v bance nebo lze použít jeden z adresářů na internetu.

Na co jsou?

Tyto kódy jsou nezbytné pro provádění mezinárodních převodů peněz a pro zasílání zpráv mezi bankami. K zasílání plateb na správný účet je třeba mít identifikátory, které splňují mezinárodní standardy. Umožňují rychlejší provádění mezinárodních převodů. Struktura účtu IBAN je strukturována tak, aby se minimalizovaly chyby.

Použití v mezinárodní praxi

Zpočátku byl IBAN určen pro transakce v rámci Evropské unie. EU věnuje zvláštní pozornost standardizaci zúčtovacích operací, a proto musí být při provádění transakcí v rámci EU v platebních dokladech uvedena čísla IBAN a čísla BIC / SWIFT. Tento požadavek se vztahuje na všechny platby a vztahuje se na fyzické a právnické osoby. To znamená, že při převodu mezi bankami je nutné uvést IBAN a BIC (SWIFT). A pro jednotlivce stačí číslo účtu ve formátu IBAN.

Banky EU mají právo nepřijímat platby, u nichž číslo účtu neodpovídá standardům IBAN, a banky mají právo i účtovat poplatek za vrácení plateb. Společnosti proto nejčastěji uvádějí podrobnosti v mezinárodním formátu na hlavičkovém papíře, smlouvách a jiných dokumentech. Banky ve Spojených státech a na Novém Zélandu také používají kódy SWIFT, ale nepoužívají IBAN. Ve Velké Británii se také používají oba kódy, přičemž první čtyři znaky kódu BIC jsou součástí IBAN. Dnes IBAN používá více než 70 zemí.

Stanovení standardů v oblasti bankovních finančních operací se stalo účinným řešením pro zajištění univerzálního, bezpečného, rychlého a pohodlného převodu finančních prostředků z jedné země do druhé. Pokud máte IBAN, systém vás snadno identifikuje, což zrychlí čas realizace transakce a sníží se provozní rizika. Pokud vaše banka využívá SWIFT, stejně tak rovněž nemusíte vůbec pochybovat o bezpečnosti uskutečněných transakcí.

IBAN SWIFT BIC