Koronavirus a cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch je důležitou ekonomickou oblastí, která rostla a rozvíjela se rychleji než mnoho jiných důležitých oblastí po celém světě. Hranice mezi zeměmi byly stále méně viditelné, zájem lidí poznávat nové země rychle rostl. Ještě v roce 2019 odborníci předpovídali další rozvoj turistického sektoru do neuvěřitelných rozměrů, ale s příchodem koronaviru se situace dramaticky změnila.
 
Cestovní ruch je nyní oblastí, která kvůli pandemii čelila nejvíce zákazům, a tedy i největším ztrátám. Na celém světě klesal počet cestovatelů a spolu s tím i počet pracovních míst a příjmů.
Koronavirus a cestovní ruch

Koronavirus a cestovní ruch v České republice

V důsledku koronavirové krize utrpěl turistický průmysl v České republice velké ztráty. Podíl cestovního ruchu na struktuře hrubého domácího produktu se snížil. Zatímco před krizí byl podíl 2,8 %, v roce 2020 klesl na 1,48 %. Ztráty dosáhly téměř 85 miliard korun.
 
Počet návštěv České republiky v podobě turistů z jiných zemí v roce 2020 výrazně poklesl. Pokles ukazatele činil více než 70 %. Celkový objem poptávky ve finančním vyjádření dosáhl téměř 136 miliard korun.
 
Občané ČR během pandemie hodně cestovali v rámci republiky. V roce 2020 byl počet výjezdů 63 milionů, poptávka činila 86,9 miliardy korun.
 
Příjezdový cestovní ruch byl mnohem menší ve srovnání s domácím cestovním ruchem. Jejich vzájemný podíl na celkových příjmech činil v procentech 36 oproti 64.
 
Zaměstnanost v sektoru cestovního ruchu rovněž klesla na 4,16 %. Zaměstnanost v roce 2020 představovala v absolutním čísle pouze 22 tisíc lidí a v procentuálním vyjádření jen 7,3 %.
 
Čtěte také: Ceny pohonných hmot v Česku začaly klesat