Počet uprchlíků v Evropě od začátku války dosáhl 8 milionů

Podle OSN počet uprchlíků se statusem dočasné ochrany v Evropě přesáhl 8 milionů. Jde o největší uprchlickou vlnu v Evropě od druhé světové války, většina z uprchlíků je nyní v Evropské unii. Tato čísla porostou s trváním a závažností konfliktu na Ukrajině.

Od začátku války do současnosti bylo v Evropě zaznamenáno 4,95 milionu lidí. Jsou registrováni v národních programech na ochranu uprchlíků. Země EU mohou poskytnout evropskou dočasnou ochranu nebo podobný status podle vnitrostátního práva.

Směrnice zaručuje právo na bydlení, sociální a lékařskou pomoc, umožňuje najít si práci, zřídit bankovní účet a přihlásit děti studovat. Je třeba ale poznamenat, že biometrický pas občana Ukrajiny umožňuje pobyt v EU po dobu 90 dnů. Ukrajinci, kteří by během této doby nepoužili dočasnou ochranu, jsou považováni za turisty a musí po jejím uplynutí opustit Schengenský prostor.

Podle statistik je nejvíce Ukrajinců registrováno v Polsku – více než 1,5 milionu. Status uprchlíka v ČR dostalo také mnoho Ukrajinců – 475 tisíc lidí.

Podle UNHCR překročilo od 24. února 2022 hranici s Ukrajinou 17 milionů lidí. V opačném směru, tedy do Ukrajiny, přicestovalo 9,2 milionu lidí.

Ve střednědobém horizontu mohou uprchlíci podpořit ekonomický růst a daňové příjmy. Podle analytiků mohou ukrajinští uprchlíci do jara 2023 zvýšit pracovní sílu v Evropě o 0,6 %.

Viz také: Jak doplnit ukrajinskou kartu finančními prostředky v Česku?

Počet uprchlíků

Ukrajinské děti v českých školách

Válka donutila miliony žen opustit své domovy a uprchnout před raketovými útoky a rizikem smrti. Mnoho žen utíká s malými dětmi v náručí. Pro tyto ženy je velmi těžké ocitnout se v cizí zemi, s cizím jazykem a bez blízkých lidí v dosahu.

Okamžitě přichází otázka umístění dětí do školy. Ve školách v Evropě jsou však děti v těžkých časech vítány a podporovány. Pro většinu dětí je přizpůsobení snadné a mnozí si i všimli, že studium v Evropě se jim zdá jednodušší. Je potřeba však co nejdříve začít se učit jazyk hostitelské země.

V hodině českého jazyka jsou studenti rozděleni do skupin, a zatímco Ukrajinci se učí základy jazyka, čeští studenti studují prohlubující program. Některé školy dokonce rozdávají tablet s překladačem. Některé školy jsou však přetížené.

Výuce českého jazyka ve škole věnuje dvě hodiny denně jen asi 16 procent dětí. Zbytek dětí se učí česky méně nebo nechodí do školy vůbec.

Podle statistik je v jižní části České republiky ve školních třídách 5 a více ukrajinských dětí. Ve středních Čechách již byla i otevřena samostatná ukrajinská škola.

Na každého osmého obyvatele jižních Čech připadá podle ministerstva vnitra jeden ukrajinský uprchlík. Potvrzují to i školní statistiky: ze zhruba 800 studentů je 70 dětí z Ukrajiny.

Rozhodnutí odejít bylo podle Ukrajinců velmi těžké. Volba ve prospěch bezpečí svých dětí a rodin je však logická a jasná.

Počet uprchlíků