Spolupráce mezi Evropou a Kazachstánem

Vývoz uhlí

Evropa má v úmyslu zcela odmítnout import ruského uhlí v reakci na rozpoutání války na Ukrajině, kterou Rusko vojensky napadlo. V rámci příprav na embargo na ruské uhlí se Evropa obrací k netradičním dodavatelům. Jednou z těchto zemí je Kazachstán, který již dodal objem přesahující čísla z roku 2021. Spolupráce mezi Evropou a Kazachstánem tak otevírá nové možnosti a způsoby rozvoje pro obě strany.

Podle analytiků může Kazachstán vážně zvýšit dodávky uhlí do EU, protože jeho uhlí je vhodné pro evropské elektrárny.

Za období leden až květen dodal Kazachstán do zemí EU 1,5 milionu tun uhlí. Tato čísla jsou dvakrát vyšší než za celý rok 2021. Dodávky v lednu a únoru činily 140-200 tisíc tun. Kazachstán po začátku války na Ukrajině posílá do EU měsíčně 300-400 tisíc tun. Srovnáme-li čísla například před rokem, dodávky tehdy činily pouze 60 – 70 tisíc tun.

Vývoz z Kazachstánu do zemí Evropské unie v lednu až srpnu 2022 vzrostl o 50,7 %. Růst exportu je odůvodněn zvýšením nabídky surovin, jako jsou ropa (o 84,7 %), uran (růst 2,2krát), feroslitiny (o 57 %), síra, kromě síry sublimované, srážené nebo koloidní (růst 3,2krát), pšenice (o 54,1 %), měděné a měděné katody (o 16,5 %), uhlí (nárůst 2,1krát).

Nyní bude hlavním problémem logistika: palivo z Kazachstánu se totiž do Evropy posílá přes území Ruské federace.

Čtěte také Zákaz používání starých kotlů se odkládá

Spolupráce mezi Evropou a Kazachstánem

Spolupráce mezi Evropou a Kazachstánem v oblasti zemědělských produktů

Zvýšil se i export zemědělských produktů. Celkový objem dodávek olejnin z Kazachstánu do EU se odhaduje na 358,3 tisíc tun, což je o 39 % více než celkový objem dodávek do zemí EU v předchozí sezóně. Ve struktuře těchto dodávek připadlo téměř 88 % na olejnatá semena, asi 10 % na mouky a koláče a pouze 1 % na rostlinné oleje.

Kazachstán také zdvojnásobil dodávky pšenice do Evropy. Za sedm měsíců bylo do Evropy odesláno 183,3 tisíc tun kazašské pšenice, což je 2,1krát více než v loňském období (85,7 tis. tun). Pokud jde o hodnotu, vývoz pšenice do evropských destinací vzrostl 3,1krát – z 25,1 milionu USD na 77 milionů USD.

Obchodní obrat mezi Kazachstánem a EU obecně v lednu až srpnu 2022 vzrostl o 43 % a činil 26,3 miliardy USD. Za osm měsíců od začátku letošního roku dosáhl objem obchodu mezi Kazachstánem a zeměmi EU téměř 30 miliard USD, což je nárůst o více než 40 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Spolupráce mezi Evropou a Kazachstánem