Ukrajina jako součást Evropské unie

Je všeobecně známým faktem, že Evropská unie je pro Ukrajinu důležitým ekonomickým partnerem. Před deseti lety v rámci tzv. Evropské politiky sousedství byla založena iniciativa zaměřená na ekonomickou a politickou integraci okolních zemí, a to Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, která získala název Východní partnerství. Pro dosažení efektivní spolupráce tyto země stanovily 20 klíčových úkolů pro období do roku 2020 ve čtyřech prioritních oblastech:

  • Ekonomický rozvoj
  • Posílení řízení
  • Komunikace, energetika a životní prostředí
  • Posílení vztahů

Asociační dohodu s Evropskou unií

V roce 2014 Ukrajina podepsala Asociační dohodu s Evropskou unií. Klíčovým bodem dohody je rozvoj obchodu a ekonomické spolupráce, která zajišťuje vzájemné otevírání trhů a stimulaci konkurenceschopnosti. Ukrajina v rámci dohody realizovala řadu ekonomických a politických reforem souvisejících s cíli dohody, a také uskutečnila opatření na podporu energetického odvětví a zachování stability a bezpečnosti v regionu. Snížena byla cla na mnoho druhů zboží, zavedeny byly výhody, země uplatnila bezvízový styk a učinila další kroky potřebné k dosažení souladu s přijatou dohodou. Tato dohoda se také stala hlavním nástrojem pro sblížení Ukrajiny a EU. Lze předpokládat, že právě od roku 2014 Ukrajina přijala kurz ke sblížení s Evropskou unií.

Ukrajina jako součást Evropské unie

Ukrajina jako součást Evropské unie

V únoru 2019 parlament země právně zakotvil v ústavě Ukrajiny kurz pro vstup do NATO a Evropské unie. Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko před odchodem z funkce také doporučil současnému prezidentovi Vladimiru Zelenskému udržovat kurz na vstup Ukrajiny do tohoto evropského sdružení. Prezident Zelenskij se tohoto kurzu drží.

Podle informací agentury Interfax-Ukrajina 64 % ukrajinských občanů podporuje vstup země do Evropské unie. Vyplynulo to z výsledků studie, kterou provedl fond Demokratické iniciativy Ilka Kučeriva ve spolupráci se sociologickou službou Centra Razumkova.

28. ledna EU a Ukrajina uspořádaly další zasedání Rady asociace v Bruselu. Bylo to první setkání s novým složením ukrajinské vlády a Evropské komise. Účastníci projednali celou řadu otázek. Během setkání Rada asociace potvrdila své povinnosti týkající se budování politické a hospodářské spolupráce mezi Evropskou unií a Ukrajinou na základě Smlouvy o sdružení a realizaci hloubkové a rozsáhlé zóny volného obchodu.

Dosažení cílů

Zároveň byla zaznamenána pozitivní dynamika v oblasti realizace zamýšlených cílů Ukrajiny. Svědčí o tom mimo jiné zvýšení bilaterálního obchodu o 13 % v prvních devíti měsících roku 2019 ve srovnání se statistikami stejného období roku 2018. Na zasedání účastníci také zdůraznili význam dalšího zavádění reforem v ekonomické, energetické, environmentální a dalších oblastech, a to s cílem zlepšení ukazatelů a dalšího rozvoje vztahů. Ukrajinský premiér Alexej Gončaruk se navíc přimlouval za obnovení Asociační dohody s EU. Podle něj se podařilo dohodnout, že do Ukrajiny na návštěvu už brzy přijede hodnotící komise Evropské unie. Po schůzce v Bruselu ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij na setkání s evropským komisařem diskutoval o dalších perspektivách spolupráce Ukrajiny a Evropské unie.

Podle tiskové služby prezidenta se jednalo o dohody o společném prostoru letecké dopravy, o průmyslovém bezvízovém režimu, o prohloubení spolupráce v digitální oblasti, o spolupráci v rámci Zelené dohody pro Evropu a také o spolupráci Ukrajiny s Mezinárodním měnovým fondem.

Později se v médiích objevila informace o tom, že Evropská unie a Ukrajina se dohodly posílit spolupráci, aby se v příštím roce obnovila práce na dohodě o zóně volného obchodu s EU.

Nová pravidla pro rozšíření Evropské unie

5. února Evropská komise navrhla nová pravidla pro rozšíření Evropské unie. Podstatou změn je vytvoření dalších pobídek pro žadatelské země, které vykazují dobré výsledky. Mezi ně patří zvýšení financování, pokud země projevují pokrok v reformách, a užší spolupráce s mezinárodními finančními institucemi pro posílení podpory. Státy, které ucházejí o vstup do Evropské unie, by nyní měly aktivně prosazovat reformy, které jim nařizují dohody s Bruselem. Pokud by tempo jejich provedení nestačilo nebo reformy stagnovaly, hrozí těmto zemím sankce.

Někteří ukrajinští politologové se domnívají, že nové podmínky pro vstup Ukrajiny do EU jsou příliš rigidní a vyhlídka na členství v EU je tak pro Ukrajinu stále vzdálenější.

Část analytiků se domnívá, že vstup Ukrajiny do Evropské unie je ekonomicky nevýhodný pro samotnou Ukrajinu. Podle jejich názoru členství povede k masivnímu zavírání ukrajinských podniků a v důsledku toho i ke zvýšení dovozu z EU. Kvůli tvrdým požadavkům pro ukrajinské zboží bude obtížné vstoupit na evropský trh, čímž se podniky ukážou jako nekonkurenceschopné. Tyto faktory mohou výrazně oslabit ekonomiku země.

Nicméně pokud kurz pro vstup do EU se stane prioritou vlády Ukrajiny, šance na realizaci tohoto plánu zůstávají aktuální. Není však pravděpodobné, že se to uskuteční v nejbližší budoucnosti.