Česká ekonomika v roce 2023

Česká ekonomika bude krizí v Evropě trpět nejvíce. Z prognózy Evropské komise vidíme, že Česká republika stále nebude schopna kompenzovat následky pandemie. Bruselská analýza uvádí, že roční míra inflace v České republice dosáhne 11,7 %, což je nejvíce po Bulharsku a Litvě.

České ministerstvo financí také očekává, že oživení ekonomiky v roce 2023 není pravděpodobné. Data Českého statistického úřadu však neukazují na žádné vážné potíže.

Hlavním českým sektorem je průmysl a ten se také drží. Nyní nic nenasvědčuje tomu, že by se situace výrazně změnila. „Průmyslové firmy mají dost zakázek a většina z nich netrpí ani problémy s materiálem,“ vyplývá ze statistik.

Faktorem omezujícím inflaci v ČR bude posílení národní měny. Česká koruna v příštím roce podle prognózy posílí na 24,4 koruny za euro a průměrný kurz pro rok 2024 bude již 23,6 koruny za euro.

Více o inflaci v ČR si můžete přečíst zde: Rekordně vysoká inflace v České republice od roku 1993

Česká ekonomika

Státní rozpočet ČR

Hlavním úkolem zohledněným v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 je pomoci občanům a podnikatelům překonat energetickou krizi. Vláda zajistila přidělení rozpočtové pomoci ve výši více než 200 miliard korun. Z této částky půjde více než 100 miliard korun na omezení cen energií a více než 50 miliard korun na valorizaci důchodů.

Vláda ČR ve středu 4. ledna schválila návrh zákona, jehož cílem je finanční podpora obrany až do výše požadované NATO, protože válka na Ukrajině pokračuje.

Česká republika je oddaným spojencem a zastáncem napadené Ukrajiny a poskytuje ukrajinským silám výzbroj včetně tanků. Vláda udělila víza pro téměř 475 000 ukrajinských uprchlíků, tito lidé mají v ČR přístup ke zdravotní péči, finanční pomoci, pracovním povolením a dalším výhodám.

Česká ekonomika očima podnikatelů

V prosinci 2022 klesla podnikatelská důvěra v ČR o 0,5 bodu oproti předchozímu měsíci na 92,5, což představuje nové nejnižší číslo od března loňského roku, kdy se situace zhoršila mezi stavebními dělníky (107,7 vs. 115,6) a maloobchodníky (92,7 vs. 99). Na druhé straně se ukazatel zlepšil u výrobců (91 oproti 90,4), zatímco u poskytovatelů služeb zůstal nezměněn (92,4).
(Zdroj: Český statistický úřad)

V České republice průzkum podnikatelské důvěry měří míru optimismu manažerů a dalších odborníků kteří řídí firmy, ohledně výkonnosti ekonomiky a toho, jak hodnotí vyhlídky svých organizací. Index podnikatelské důvěry Českého statistického úřadu je váženým průměrem důvěry v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a vybraných služeb, oproštěným od sezonních výkyvů.

Česká ekonomika