Zákon o finančním monitorování na Ukrajině

28. dubna 2020 na Ukrajině vstoupil v platnost zákon o finančním monitorování, který stanovuje nová pravidla pro ověřování klientů bank a dalších finančních institucí. Přesněji řečeno, zákon “O prevenci a potírání legalizace (praní) výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení“ existoval již dříve, ale v dubnu byla pravidla změněna. Pro účinnější boj proti praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti a pro soulad s postupy aktuálních světových a evropských standardů byl zaveden finanční monitoring.

Finanční monitoring

Jaké změny přináší nový zákon pro banky, firmy, účetní a běžné občany? Začněme malým úvodem, co je to finanční monitorování.

Finanční monitoring je proces činnosti finančních institucí, zaměřený na identifikaci transakcí s finančními prostředky nebo jiným majetkem, týkající se legalizace (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Praní špinavých peněz se obvykle provádí následovně: peníze získané především trestnou činností jsou umístěny do jiné, méně podezřelé formy. Potom se skrývá zdroj nelegálních příjmů. Poté jsou“ vyprané “ příjmy vloženy do obratu na stejné úrovni jako legální prostředky.

Aby bylo možné identifikovat takové systémy, finanční organizace vytvářejí systémy vnitřní kontroly, které vytvářejí a zajišťují dodržování řady opatření proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti. Tato opatření mohou zahrnovat identifikaci klienta, identifikaci podezřelých transakcí, včasné informování o získaných údajích směrem k orgánům kontroly, ukládání informací, jmenování odpovědných úředníků a školení pravidel zaměstnanců.

Zákazníci přitom obvykle nejsou informováni o přijatých opatřeních.

Podle tohoto zákona je tedy každá ukrajinská banka povinna studovat své klienty a operace, které provádějí. A má právo odmítnout jakoukoli požadovanou službu, pokud klient nedokáže vysvětlit původ svých prostředků a poskytnout potvrzující dokumenty.

Zákon o finančním monitorování

Nový zákon o finančním monitorování

Kritici zákona o finančním monitorování se obávají samotného procesu zavádění monitorovacího systému. Podle jejich názoru existuje riziko, že finanční organizace budou mít tendenci blokovat operaci občas bezdůvodně, „jen pro jistotu“. Navíc někteří občané mají obavy, že budou muset „hlásit každý haléř”.

Ve skutečnosti nový zákon pouze zpřísnil pravidla finančního monitorování a uložil odpovědnost za nelegální finanční transakce bankám. Porušení znamená vážné pokuty. Takové sledování však není žádný ukrajinský výmysl. Tato politika je vedena v mnoha dalších zemích, včetně EU.

Jaké konkrétní změny nastaly? Rozebereme nyní některé z nich:

 1. Byla zvýšena prahová hodnota finanční transakce ze 150 000 hřiven na 400 000 hřiven.
 2. Do monitorovacího systému je zaveden přístup orientovaný na možná rizika. Je to hodnocení a identifikace rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a přijetí příslušných opatření pro řízení rizik pro zajištění jejich minimalizaci. Finanční instituce jsou povinny aplikovat tento přístup, sledovat a posuzovat doprovodné rizikové faktory, jako jsou geografické umístění státu (jehož prostřednictvím klient provádí operace), druhy zboží a služeb, z nich získané příjmy, způsob poskytování nebo přijímání služeb atd. Takový přístup si klade za cíl nahradit masivní kontrolu a snížit byrokratické
 3. Nový postup identifikace klienta, který nevyžaduje jeho fyzickou přítomnost.
 4. Zpřísnění postupu při identifikaci skutečných majitelů. Dříve finanční organizace prováděly identifikaci skutečného majitele na základě struktury majetku, a také na základě údajů z jednotného státního rejstříku. Nyní zákon předpokládá kontrolu skutečného majitele ještě v řadě dalších bodů, například ověření dat z jiných oficiálních zdrojů, ověření důvěryhodnosti informací získaných o skutečném majiteli atd.V případě nesrovnalostí údajů získaných z registru a údajů získaných od klienta jsou organizace povinny informovat autorizované orgány pro kontrolu finančního monitoringu.
 5. Nová pravidla pro převod finančních prostředků. Pro ověření musí příjemce i odesílatel hotovosti poskytnout určité údaje. Až do výše 30 000 hřiven stačí jen číslo účtu / elektronické peněženky / elektronické platební prostředky / bankovní karty / jedinečné číslo finanční transakce (pro příjemce); na částku vyšší než 30 000 hřiven, nebo pokud se převod se provádí za hranice Ukrajiny, musí ale být takový převod doprovázen informacemi o příjemci a odesílateli – jméno, příjmení (plné jméno pro právnické osoby), číslo účtu nebo jedinečný kód finanční operace.
 6. Odpovědnost za porušení zákona. V zákoně je zejména stanoveno, že za jedno porušení může být použito pouze jedno uložení trestu. V případě spáchání několika přestupků se pokuty sčítají. Kromě toho výše pokut byla zvýšena.

 

Operace, na které se nový postup nevztahuje

Bezprostředně po přijetí zákona Ukrajinci čelili situacím, kdy banky blokovaly operace za velké částky. Zároveň požadují dokumenty a potvrzení o původu finančních prostředků a účelu jejich použití s odkazem na finanční monitoring. Vyvolalo to samozřejmě nespokojenost a rozhořčení u mnoha klientů, kteří o novém zákonu nic nevěděli. Pro jaké operace to platí?

Do finanční analýzy a monitoringu spadají účty a transakce naprosto všech Ukrajinců, tedy fyzických osob, právnických osob, podnikatelů, a tak dále. Co se týče částky, banka je oprávněna zablokovat transakci u jakékoli částky, pokud ta má příznaky nelegální činnosti – praní špinavých peněz, fiktivní podnikání, daňové úniky, atd. Je logické, že větší pozornost budí finanční transakce s velkými částkami. Operace ve výši přes 400 000 hřiven spadají do povinného finančního monitoringu. Ale i v případech, kdy klienti vybírají menší částky několikrát, nebo je částka operace větší než obvyklá standardní operace u daného klienta, to může vzbudit pozornost banky, a pokud by se v budoucnu prokázalo, že jde o nelegální finanční prostředky, může to bance způsobit problémy. V tomto případě tedy banka bude vyžadovat dokumenty – to mohou být smlouvy s protistranou, účetní dokumenty a další listiny. Hlavní věc je, aby se banka ujistila, že peníze mají lidé ve svém vlastnictví legálně.

Pokud jde o typ operací, finanční monitorování se nevztahuje na:

 • platby za veřejné služby, daně, pokuty a další povinné platby (bez ohledu na částku);
 • splátky úvěru (do 30 tisíc hřiven);
 • převody prováděné platební kartou k zaplacení zboží a služeb, pokud číslo karty doprovází převod (bez ohledu na částku);
 • všechny peněžní převody v rámci Ukrajiny (až 5 tisíc hřiven);
 • výběry z účtu.

Nový zákon o finančním monitorování celkově zlepšuje systém boje proti praní výnosů z trestné činnosti, ale všechny výhody a nevýhody bude plně možné posoudit až teprve po nějaké době.

 Zaregistrujte se a posílejte peníze na Ukrajinu rychle a výhodně